• منو اصلی

  دیدگاه علمی درموردختنه شیرخواران

 • ارسال شده در سه‌شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط دکتر حمیدرضا بادلی ۱۹۶۷ بازديد
 • دکتر حمیدرضا بادلی

  آکادمی متخصصین کودکان آمریکا، The American Academy of Pediatrics معتقداست که ختنه فواید ومزایا زیادی داردالبته باخطراتی هم همراه است .مطالعات و شواهد اخیر علمی فواید بهداشتی آن رااز خطرات آن بیشترمیدانند ولی باید والدین برای اینکارتوجیه شوند. هنوز شواهدعلمی آنقدرقوی نیستند که ختنه پسران را، بتوان بصورت روتین(مثلا مانند واکسیناسیون)انجام داد.

   بنابراین انجمن متخصصین کودکان آمریکا تصمیم گیری درمورد ختنه را به عهده والدین والبته با مشورت متخصص کودکان می گذاردتابادرنظرگرفتن نیازهای بالینی(فوایددرمانی)،مذهبی ،فرهنگی واجتماعی ختنه رابرای فرزندشان انجام دهند

  متخصص کودکان شما درموردفواید، خطرات و نوع بی دردی درحین ختنه می تواند اطلاعات بااهمیتی دراختیارتان قراردهد.

  دکتر حمیدرضا بادلی

  دکتر حمیدرضا بادلی

  نفرولوژي کودکان
  بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان
  دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و برد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز
  view
  دیدگاه خود را ارسال کنید

  ارسال دیدگاه

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه