• منو اصلی

  علایم اوتیسم یا درخودماندگی چیست؟

 • ارسال شده در دوشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۴ ۶۲۹ بازديد

 •  علایم بیماری اغلب دراوایل دوران کودکی یا نوزادی بروز می کند کودکان اوتیستیک در رفتار اجتماعی کمبود عمیقی از  خود نشان می دهندو اغلب عواطف خود را بیان نمی کنند

  اوتیسم در کودکان اغلب با اختلالاتی نظیر اشکال در تغذیه و خواب، تاخیر حرکتی اولیه، تاخیر در مهارت های حرکتی ظریف و درشت، اختلال در تقلید و برنامه ریزی حرکتی منجر به ایجاد اختلال در راه رفتن، دشواری در انجام تکالیف و مهارت های دستی، تاخیر در بازه های رشدی، تاخیر در شروع راه رفتن، تعادل، تحرک و دستیابی مواجهند

  این نقایص حرکتی در کنار نقایص حسی عمده، اعم از کاهش یا افزایش آستانه نسبت به دروندادهای حسی، جستجوی درونداد حسی یا کاهش تحمل نسبت به آن می توانند در مهارت های کودکان برای جستجوی محیط، درگیر شدن در بازی های فیزیکی، شروع تعاملات اجتماعی و توسعه مهارت های مدرسه ایجاد تداخل نمایند و از سوی دیگر سبب وابستگی این کودکان به سایرین در انجام فعالیت های روزمره زندگی گردند

  view
  دیدگاه خود را ارسال کنید

  ارسال دیدگاه

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه