• منو اصلی

  فیلم چه زمانی نگران زردی در نوزادمان باشیم؟

 • ارسال شده در جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ ۷۴ بازديد
 •  زردی نوزادی بیماری شایعی است که با افزایش سطح بیلی روبین خون نوزاد ظاهر می شود.زردی نوزادی به صورت زرد شدن چشم و پوست نوزاد شناخته می شود.بسیاری از زردی ها اغلب خود بخود از بین می رود. به صورتی که با رشد کبد و بزرگ شدن نوزاد کبد توانایی تغذیه اغلب بیلی روبین به راحتی از بدن دفع می شود.در بسیاری از موارد، زردی طی 2-3 هفته برطرف می شود
  view
  دیدگاه خود را ارسال کنید

  ارسال دیدگاه

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه