• منو اصلی

  نکاتی درمورد داروی دسموپرسین برای درمان شب ادراری

 • ارسال شده در یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دکتر حمیدرضا بادلی ۲۷۳۸ بازديد
 • دکتر حمیدرضا بادلی

  دسموپرسین چیست ؟


  دارویی است که برای درمان شب ادراری استفاده می شود.این دارو را می توانیم برای درمان های کوتاه مدت (مانند مسافرت ها و مهمانی های شب هنگام ) و یا حتی دوره های طولانی استفاده کرد.به صورت تقریبی از هر 10 نفر حدود7 نفر به این دارو پاسخ درمانی مناسب می دهند. این دارو قبل از خواب استفاده می شودوبه دوشکل رایج وجوددارد:

  1. قرصی که باید بلعیده شود

  2. مِلت (Melt) که اززیر زبان جذب می شود وبعد وارد خون می شود

  مزیت مِلت به نسبت قرص این است که جذب اولی بدلیل جذب اززیرزبان ،تحت تاثیرغذاهای موجوددرمعده قرارنمی گیرد


  دسموپرسین چگونه کارمی کند؟


  این داروباعث کاهش تولید ادرار درکلیه ها می شودودرنتیجه حجم ادراردر مثانه که محل ذخیره ادراراست کاهش می یابد. دسموپرسین درزمان خواب مصرف می شود.  وترجیحا ازیک ساعت مانده به مصرف داروفقط کمی آب مزمره شود وتا 8 ساعت بعدآب ومایعات نباید مصرف شود.
  دسموپرسین چقدردردرمان شب ادراری تاثیر گذاراست؟


  اغلب کودکانی که ازدارو استفاده می کنند تاثیرآن را مانند کاهش روزهای خشک در طی هفته رابسرعت می بینند. درمواقع مقاومت به این دارو ،گاهی داروهای جایگزین توسط پزشک متخصص تجویزگردد.
  مهمترین مزایای دسموپرسین چیست؟


  بدلیل تاثیرسریعی که درکاهش تولید ادرارودرنتیجه افزایش تعدادشب های خشک میگذاردباعث ایجادانگیزه مثبت وهمراهی بیشتر او(کودک)درروند درمان می گردد.
  اگردرروزهای اولیه هیچگونه تاثیری نگذارد معمولا احتمال پاسخ دهی نهایی آن بسیارکم است.بااین وجود می توانیم دوزآن رازیادترکنیم. اگرازقرص آن استفاده می شود (که البته درکشورمان مدت هاست که وجودندارد ) آن را 1.5  ساعت بعدازشام استفاده نمایید.


  مهمترین اثرات جانبی دسموپرسین چیست؟

  درهمه بیماران تاثیرندارد. پس ازقطع آن بدنبال درمان موفقیت آمیز احتمال برگشت شب ادراری وجوددارد. احتمال درمان موفقیت آمیز با زنگ ادراری ازدسموپرسین بیشتراست.


  این داروچگونه و درچه زمانی استفاده می شود؟

  درحال حاضربراساس پروتکل های درمانی هرمرکزی دراولویت اول یادوم قرار میگیرد. درواقع جایگاه آن با زنگ ادراری درحال تغییر است.  بخصوص دردرمان کودکانی که تمایل دارند پاسخ سریع بگیرند مانند مسافرت های اردویی مدارس ویا مهمانی که بیش از یک روز(باخوابیدن در منزل میزبان) همراه است. بایدزمان شروع آن یک هفته قبل ازتاریخ موردنظرباشد تا بهترین اثرآن را ببینیم.

  این دارودربچه های بالای 7 سال استفاده می شودالبته درمواردی خاص می توان درکودکان 5 یا 6 سال هم استفاده شود. این دارو درکودکانی که هنوز توانایی استفاده اززنگ ادراری راندارند نیز قدم اول درمان محسوب می شود.
  این داروحدودا برای سه تا شش ماه بصورت معمول استفاده میشود


  عوارض جانبی دسموپرسین


  عوارض آن بسیار نادراست ولی گاهی سردرد،احساس بیمارگونه بودن ودردشکم از عوارض آن است. مهمترین عارضه این دارو بدلیل نوع تاثیرگذاری  آن است یعنی با توجه به تجمع آب بیشتردربدن،بامصرف آب بیش ازاندازه باعث کاهش سدیم خون وگاها تشنج میشود.اماباید خاطرنشان کرد این عارضه بسیارنادرو با رعایت اصول زیراحتمال آن بسیاربسیارنادراست:


  1. مصرف آب درعصر وشب محدود شودفقط درحدرفع تشنگی

  2. بیش از یک لیوان آب از2 ساعت مانده به مصرف تا 8 ساعت بعد استفاده نماید  دسموپرسین نبایددرکودکانی که اسهال واستفراغ ویادچاربیماری شدیدهستند تا زمان بهبودی ازبیماری های استفاده شود


  دکتر حمیدرضا بادلی

  دکتر حمیدرضا بادلی

  نفرولوژي کودکان
  بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان
  دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و برد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز
  view
  مطالب مرتبط
  علت بوی بد دهان کودکان چیست؟

  علت بوی بد دهان کودکان چیست؟

  دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
  درمان شب ادراری در کودکان و نوجوانان

  درمان شب ادراری در کودکان و نوجوانان

  پنجشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۴
  تالاسمی در کودکان

  تالاسمی در کودکان

  چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
  دیدگاه خود را ارسال کنید

  ارسال دیدگاه

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه