ورزشهای سالمندان در منزل

آقای ساسان محقق دوست

view
اکثر سالمندان علاوه بر کاهش فعالیتهای خود دچار عوارض و بیماریهای ناشی از بی حرکتی میشود . در مباحث ورزشهای سالمندان ورزشهایی ساده جهت انجام در منزل آموزش داده می شود
.

ورزشهای نشسته برای سالمندان :

 ورزش اول برای سالمندان

 

 • روی صندلی بدون تکیه دادن نشسته و دستها راصاف به پشت برده
 • دستها را به بالا و پایین برده و 10 ثانیه نگهداشته و حرکت را 5 تا 10 بار تکرار میکنیم

ورزش دوم برای سالمندان

 

 • صاف نشسته در حالیکه کف پاها روی زمین قرار دارد
 • دستها را بطور ضربدری بر روی شانه ها قرار می دهیم
 • در حالیکه لگن ثابت است شانه ها را به طرف مقابل می چرخانیم
 • حرکت را 5 ثانیه نگه داشته و تا 10 بار تکرار می کنیم

ورزش سوم برای سالمندان

 

 • بدون تکیه دادن صاف بشنید و کف پاها اندازه عرض شانه روی زمین قرار گیرد
 • پا ها به ترتیب بدون صاف کردن زانو بالا و پایین میبریم
 • هر حرکت را 10 بار انجام میدهیم

ورزش چهارم برای سالمندان

 

 

 • در حالیکه صاف نشسته اید یک پای خود را صاف نموده بدون آنکه پای مقابل از زمین جدا شود
 • انگشتان پای صاف شده را به خود نزدیک و دور نمایید سپس با پای مقابل انجام دهید
 • هر حرکت را 5 تا 10 بار انجام دهید

ورزش پنجم برای سالمندان

 

 • صاف نشسته دستها در کنار بدن باشد
 • کف دستها باز بدن خم شدن آرنج ها دستها را بالا و پایین ببرید
 • هر حرکت را 5 بار تکرار نمایید

ورزش ششم برای سالمندان

 

 • در حالیکه صاف نشسته شانه ها را پایین نگه میداریم
 • سر صاف باشد سپس آهسته سررا به سمت شانه چپ می چرخانیم و 5 ثانیه در این حالت نگهداشته
 • همین حرکت را به سمت راست انجام می دهیم
 • هر حرکت را 3 تا 5 بار انجام میدهیم

 سعی شود حرکات آهسته و بطور ریتمیک انجام گردد ، در حین انجام حرکات ورزشی موسیقی به انجام بهتر و لذت بردن از ورزش کمک بسیاری می کند.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید