چگونه با کودک زیر شش سال خود رفتار کنیم

خانم شیوا منظومه

view
 کودکان زیر شش سال هر چیزی را ببینند و بشنوند، باور میکنند!

پس بسیار مراقب گفتار و رفتارتان باشید. 
حتی اگر با آنها شوخی می کنید 

?آنها باور میکنند و وقتی متوجه اشتباه بودن حرفتان شوند، اعتمادشان به شما از بین می رود و دروغگویی را از شما می آموزند. 

مثلا این جملات ممنوع را می گویید .
❌بمیرم برات!
❌میخورمت!
❌دیگه مامانت نیستم!
❌لولو میخوره تورو!
❌غذا نخوری کوچولو میمونی!
❌پلیس دستگیرت میکنه!

حتی اگر کسی حرف اشتباهی به فرزندتان زد، سریعا و همان لحظه بگویید
نه اینجوری هم نیست.

لجبازی بین دو تا پنج سالگی طبیعی است و کودک بین این سنین به دلیل خودمختاری لجاجت می‌کند و دوست ندارد به حرف والدین خود گوش دهد: 

 تنها راهش این است که ما از یک سوم شخص به‌ نام قانون کمک بگیریم.

برای نمونه می‌توانیم بگوییم :"دخترم، قانون بچه‌ها می‌گه شما باید در این ساعت به رختخواب بروید"

 کودکان زیر شش سال هر چیزی را ببینند و بشنوند، باور میکنند!

پس بسیار مراقب گفتار و رفتارتان باشید. 
حتی اگر با آنها شوخی می کنید 

?آنها باور میکنند و وقتی متوجه اشتباه بودن حرفتان شوند، اعتمادشان به شما از بین می رود و دروغگویی را از شما می آموزند. 

مثلا این جملات ممنوع را می گویید .
❌بمیرم برات!
❌میخورمت!
❌دیگه مامانت نیستم!
❌لولو میخوره تورو!
❌غذا نخوری کوچولو میمونی!
❌پلیس دستگیرت میکنه!

حتی اگر کسی حرف اشتباهی به فرزندتان زد، سریعا و همان لحظه بگویید
نه اینجوری هم نیست.

لجبازی بین دو تا پنج سالگی طبیعی است و کودک بین این سنین به دلیل خودمختاری لجاجت می‌کند و دوست ندارد به حرف والدین خود گوش دهد: 

 تنها راهش این است که ما از یک سوم شخص به‌ نام قانون کمک بگیریم.

برای نمونه می‌توانیم بگوییم :"دخترم، قانون بچه‌ها می‌گه شما باید در این ساعت به رختخواب بروید"

بنابراین از آن‌جا که کودک احساس می‌کند این حرف را فرد دیگری به جز پدر و مادرش گفته و مستقیما از پدر و مادر دستور نگرفته، لجبازی نمی‌کند و به حرف‌های شما گوش می‌دهد.
 کودکان زیر شش سال هر چیزی را ببینند و بشنوند، باور میکنند!

پس بسیار مراقب گفتار و رفتارتان باشید. 
حتی اگر با آنها شوخی می کنید 

?آنها باور میکنند و وقتی متوجه اشتباه بودن حرفتان شوند، اعتمادشان به شما از بین می رود و دروغگویی را از شما می آموزند. 

مثلا این جملات ممنوع را می گویید .
❌بمیرم برات!
❌میخورمت!
❌دیگه مامانت نیستم!
❌لولو میخوره تورو!
❌غذا نخوری کوچولو میمونی!
❌پلیس دستگیرت میکنه!

حتی اگر کسی حرف اشتباهی به فرزندتان زد، سریعا و همان لحظه بگویید
نه اینجوری هم نیست.

لجبازی بین دو تا پنج سالگی طبیعی است و کودک بین این سنین به دلیل خودمختاری لجاجت می‌کند و دوست ندارد به حرف والدین خود گوش دهد: 

 تنها راهش این است که ما از یک سوم شخص به‌ نام قانون کمک بگیریم.

برای نمونه می‌توانیم بگوییم :"دخترم، قانون بچه‌ها می‌گه شما باید در این ساعت به رختخواب بروید"

بنابراین از آن‌جا که کودک احساس می‌کند این حرف را فرد دیگری به جز پدر و مادرش گفته و مستقیما از پدر و مادر دستور نگرفته، لجبازی نمی‌کند و به حرف‌های شما گوش می‌دهد.

بسیار مراقب گفتار و رفتارتان باشید. 

حتی اگر با آنها شوخی می کنید 

آنها باور میکنند و وقتی متوجه اشتباه بودن حرفتان شوند، اعتمادشان به شما از بین می رود و دروغگویی را از شما می آموزند. 

مثلا این جملات ممنوع را می گویید .

❌بمیرم برات!
❌میخورمت!
❌دیگه مامانت نیستم!
❌لولو میخوره تورو!
❌غذا نخوری کوچولو میمونی!
❌پلیس دستگیرت میکنه!

حتی اگر کسی حرف اشتباهی به فرزندتان زد، سریعا و همان لحظه بگویید
نه اینجوری هم نیست.

لجبازی بین دو تا پنج سالگی طبیعی است و کودک بین این سنین به دلیل خودمختاری لجاجت می‌کند و دوست ندارد به حرف والدین خود گوش دهد: 

نشانه های یک کودک نابغه

سوالات جنسی کودکان 4 تا 9 سال


 تنها راهش این است که ما از یک سوم شخص به‌ نام قانون کمک بگیریم.

برای نمونه می‌توانیم بگوییم :"دخترم، قانون بچه‌ها می‌گه شما باید در این ساعت به رختخواب بروید"

بنابراین از آن‌جا که کودک احساس می‌کند این حرف را فرد دیگری به جز پدر و مادرش گفته و مستقیما از پدر و مادر دستور نگرفته، لجبازی نمی‌کند و به حرف‌های شما گوش می‌دهد.

راههای مواجهه با لجبازی کودکان


خانم شیوا منظومه

خانم شیوا منظومه۲ مطلب

مشاوره کودک ونوجوان
کارشناس پرستاری-دانشجوی تخصصی دکتری روانشناسی

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید