• منو اصلی
  شکل نوزادان نارس براساس سن باردری
  بر حسب میزان نارس بودن نوزاد، شکل ظاهری نوزاد نارس با شکل ظاهری نوزادان کامل تفاوتهایی خواهد داشت.
  توسط دکتر آفاق حسن زاده راد

  , , , ,

  دوران نوزادي و شيرخوارگي

  ادامه مطلب

  روشهای مدیریت استرس در مواجهه با نوزاد تازه وارد
  والدین باید در ابتدا سعی کنند تا یک برنامه ی مشخص برای نگهداری از نوزاد خود طراحی کنند.
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , ,

  دوران نوزادي و شيرخوارگي

  ادامه مطلب

  دیدگاه علمی درموردختنه شیرخواران
  آکادمی متخصصین کودکان آمریکا معتقداست که ختنه فواید ومزایا زیاد ودرعین حال خطراتی دارد
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , ,

  دوران نوزادي و شيرخوارگي

  ادامه مطلب

  ریفلاکس اسیدمعده درشیرخواران
  درنوزادان وشیرخواران برگشت محتویات معده یا شیر به مری به صورت طبیعی اتفاق می افتد
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , , ,

  دوران نوزادي و شيرخوارگي

  ادامه مطلب

  روش های افزایش میزان شیرمادر
  عواملی که تولیدشیرمادران شیرده را افزایش می دهندوعواملی که مانع تولیدشیر میشوند
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , , ,

  دوران نوزادي و شيرخوارگي

  ادامه مطلب

  صفحه ۶ از ۹, در حال نمایش ۱۰ آیتم از ۸۳

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه