• منو اصلی

  پروفایل دکتر حمیدرضا بادلی

  حمیدرضا بادلی

  حمیدرضا بادلی

  دانشيار فلوشيپ نفرولوژي کودکان
  بیماری های کلیه مجاری ادرار
  فشارخون
  همودیالیز،دیالیزصفاقی
  اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری)
  کودکان ونوجوانان
  دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و
  برد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز
  تعداد کل بازدید مطالب: ۱۹۲۳۰۴
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه