واکنش های آلرژیک به واکسن ها

بروز واکنش آلرژیک شدید به واکسن ها، نادر هستند و پیش بینیشان سخت است.

 یک واکنش آلرژیک می تواند به عنوان واکنش ویژه ای که توسط مکانیسمی ایمونولوژیک ایجاد می شود، تعریف گردد.

سازمان بهداشت جهانی (WHO ) واکنش های ایمونولوژیک به داروها و واکسن هارا براساس زمان بندی بروز علائم،  به دو نوع تقسیم کرده است.

 2 نوع واکنش آلرژیک

فوری

دیررس

ویژگی واکنش های فوری:

اغلب در خلال 1 ساعت پس از مصرف و شاید در فاصله چند دقیقه ای، شروع می شوند. واکنش های میانجی گری شده با ایمنو گلوبولین E )IgE )، به احتمال زیاد در این دوره زمانی بروز می نمایند.

ویژگی واکنش های تأخیری: 

اغلب چند ساعت الی چند روز بعد از مصرف، ظاهر می شوند. این واکنش ها ممکن است توسط مکانیسم های مختلفی ایجاد گردند، اما به ندرت توسط IgE بروز می کنند.

برچسب ها : آلرژی واکسن ایمنوگلوبولین واکنش آلرژیک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران