انرژی مغز از چه طریقی تامین می شود؟

گلوتامات یک ماده ی مورد نیاز برای مغز می باشد که تامین کننده انرژی مورد نیاز مغز می باشد.

وظیفه ی تنظیم و تعدیل فعالیتهای سلولی بتا که مسئول تولید انسولین هستند بر عهده ی گلوتامات می باشد.

گلوتامات آمینو اسیدی است که فعالیتهای مختلفی را برعهده دارد. گلوتامات بعنوان تعدیل کننده عملکرد سلولهای بتای پانکراس که تولید انسولین را برعهده دارد، عمل می کند.

در تحقیقاتی که اخیراً صورت پذیرفته اند، محققان توانسته اند عملکردهای دیگر گلوتامات در مغز را شناسائی نمایند. محققان ارتباط بین گلوتامات را با سایر اعضای بدن تائید نموده اند.

مغز نمی تواند مانند سایر اعضای بدن انرژی لازم خود را از چربیها تامین نماید. بسیاری از اندامهای بدن قادر به ذخیره سازی گلوکز بوسیله ی افزایش حجم خود هستند؛ اما مغز توانایی افزایش حجم را برای ذخیره سازی گلوکز ندارد زیرا مغز در داخل استخوان جمجمه واقع شده و توانائی بزرگتر شدن در داخل این استخوان برای مغز وجود ندارد.

به همین دلیل تامین منبع غذائی مغز از طریق قند خون صورت می پذیرد.

گلوتامات یک منبع انرژی برای عملکرد مغز می باشد. محققان به بررسی نقش آنزیم گلوتامات دهیدروزناز در مغز پرداختند.

در مدلهای جهش یافته، این آنزیم توسط ژن گلاد وان کد شده و باعث ایجاد سندروم هایپرانسولینیسم مادرزادی (افزایش انسولین خون) می شود. در این سندروم، بخش درون ریز پانکراس، مغز و کبد تحت تاثیر قرار می گیرند.

در مطالعه ای که در مدلهای حیوانی صورت گرفت با سرکوب ژن گلاد وان در موشها، حتی در صورتیکه اسید آمینه ی گلوتامات در مغز وجود داشته باشد، مغز توانائی تبدیل اسید آمینه گلوتامات به انرژی را ندارد.

انرژی مغز از چه طریقی تامین می شود؟

برچسب ها : گلوتامات مغز جمجمه پانکراس قندخون چربی انسولین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران