علایم و عوارض هموفیلی چیست؟

هموفیلی بیماری است که از ایجاد لخته در خون و انعقاد خون جلوگیری می کند

یک فرد مبتلا به هموفیلی بیش از افراد دیگر دچار خونریزی می شود.

آیا هموفیلی یک بیماری ژنتیکی است؟

بله، هموفیلی یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل تغییر در ژنهای یک یا هر دو والد به کودک متقل می شود. اگر چه هموفیلی یک بیماری شایع نیست اما اغلب پسرها بیشتر از دختران مبتلا به آن می شوند. البته در موارد نادری احتمال ابتلای دختران به هموفیلی نیز وجود دارد.

پس از خونریزی در بدن چه اتفاقی می افتد؟

 وقتی بریدگی در بدن ایجاد می شود، بدن به طور طبیعی قابلیت محافظت از خود را دارد. یعنی در این مواقع پلاکت در محل بریدگی حاضر شده و با ایجاد لخته ی خون از ادامه ی خونریزی ممانعت می نماید.

فاکتورهای انعقاد خون

بدن ما 13 فاکتور ایجاد کننده ی لخته یا فاکتورهای انعقادی دارد که در هنگام خونریزی جهت بند آمدن خونریزی این فاکتورها فعال می شوند. وجود این فاکتورهای 13 گانه از فاکتور اول تا فاکتور سیزدهم، در ایجاد لخته خون به هنگام خونریزی ضروری می باشد. کمبود فاکتورهای هشتم و نهم عامل ایجاد کننده ی هموفیلی هستند.

آیا افراد هموفیلی با کمبود هر دو فاکتور هشتم و نهم مواجه می شوند؟

در افراد مبتلا به هموفیلی بدن تنها در یک فاکتور از فاکتورهای هشتم و نهم دچار کمبود می باشد.
دو نوع اصلی هموفیلی کدامند؟

هموفیلی نوع A که در هشتاد درصد هموفیلی ها بروز می کند، به دلیل کمبود فاکتور هشتم می باشد و هموفیلی نوع B به دلیل کمبود فاکتور نهم می باشد.

 طبقه بندی هموفیلی

 بیماری هموفیلی بر اساس فاکتور ایجاد کننده ی لخته به سه دسته ضعیف، متوسط و شدید تقسیم می شود. هموفیلی شدید:

در صورتیکه تنها یک درصد و یا کمتر از  فاکتور ایجاد کننده ی لخته تولید شود.

 هموفیلی متوسط: تولید 2 تا 5 درصد از فاکتورهای انعقادی( ایجاد کننده لخته)

هموفیلی خفیف: تولید 6 تا 50 درصد از فاکتورهای انعقادی( ایجاد کننده ی لخته).

علائم هموفیلی چیست؟

 کبودی

خونریزی بینی

خونریزی شدید از لب، دندان و یا پس از بیرون کشیدن دندان

 مفاصل دردناک و متورم

 خون در ادرار

در صورت ابتلا به هموفیلی چه باید کرد؟

 ابتلا به هموفیلی به معنی قطع فعالیت نمی باشد بلکه تنها افراد مبتلا به هموفیلی می باید از مواجهه ی یا خطر ایجاد کننده ی خونریزی بپرهیزند.
علایم و عوارض هموفیلی چیست؟

برچسب ها : هموفیلی خونریزی کودک انعقاد خون لخته بیماری ژنتیکی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران