شکل نوزادان نارس براساس سن باردری

بر حسب میزان نارس بودن نوزاد، شکل ظاهری نوزاد نارس با شکل ظاهری نوزادان کامل تفاوتهائی خواهد داشت.

زایمان 24 تا 28 هفته:

سر نوزاد بزرگتر به نظر می رسد و اسکلت جمجمه او نرم است.

صورت نوزاد کوچک است و چشم ها کمی به هم نزدیکند.

 نوزاد بسیار لاغر خواهد بود و پوست او نازک، حساس و قرمز است

بر روی بدنش موهای ریزی وجود دارد.

معمولاً بین 450 گرم تا یک کیلو و ششصد گرم می باشد و 25 سانت تا 33 سانت ارتفاع قد اوست.

زایمان 29 تا 34 هفته:

همچنان نوزاد لاغر است و هنوز موهای نازکی بر روی پوست او قابل مشاهده است.

 می تواند انگشت شما را بگیرد.

 وزن او بین یک کیلو تا دو کیلو و پانصد گرم است و قد او بین 30 تا 35 سانتیمتر می باشد.

زایمان 35 تا 37 هفته:

نوزاد بسیار شبیه نوزاد کامل است.

 نوزاد بسیار لاغر است و کمی  مو دارد.

وزن نوزاد بین یک کیلو و ششصد گرم تا سه کیلو و نیم می باشد.

 قد نوزاد نیز بین 38 تا 45 سانت است.

شکل نوزادان نارس براساس سن باردری

برچسب ها : سن بارداری شکل نوزاد وزن بارداری وزن نوزاد نوزاد نارس زایمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران