خطرات بازی با اسباب بازیهای دارای آهنربا

شل بودن آهنربای موجود در اسباب بازیها، می توانند خطراتی را برای کودکان و نوجوانان داشته باشند

اشیاء آهن ربائی که بر روی یخچال بمنظور زیبائی آن نصب می شوند و یا اسباب بازیهای آموزشی کودکان که دارای آهنرباهای کوچک برای جسباندن بر روی سطوح آهنی هستند، می توانند باعث لذت و سرگرم شدن کودکان گردند. اما این آهنرباها در صورتیکه شل باشند می توانند خطرات زیادی را برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته باشند.

 امروزه در صنایع لوازم و اسباب بازی کودکان استانداردهائی لحاظ شده است تا حین تولید این محصولات ایمنی آنها به حداکثر برسد و احتمال بیرون افتادن و یا در دسترس بودن این آهنرباها در اسباب بازیها و یا تولیدات مخصوص کودکان بسیار کم باشد.

 زیرا ممکن است کودکان در سنین پائین آهنرباهای کوچک این محصولات را قورت دهند.

 اگر چه وجود این استاندارد بسیار به ارتقاء و ایمنی کودک کمک می نماید، اما باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از اشیاء و تولیدات مربوط به بزرگسالان نیز دارای این آهن رباهای کوچک هستند و ممکن است توسط کودکان بلعیده شوند.

در جهت ارتقاء ایمنی کودکتان به نکات زیر دقت کنید.

 سعی کنید اشیاء حاوی آهنربا را از دسترس کودکان دور قرار دهید.

 مدام وسیله هائی که آهنرباهای در دسترس دارند را چک نمائید تا از قورت ندادن آن توسط کودکتان مطمئن گردید.

 سعی کنید از خرید بسته های حاوی تعداد بسیار زیاد آهنربا اجتناب نمائید.

سعی کنید در مورد خطرات بلعیدن آهنربا با کودکان و نوجوانان بزرگتر خود صحبت نمائید.

خطرات بازی با اسباب بازیهای دارای آهنربا

برچسب ها : آهن ربا اسباب بازیهای آموزشی کودکان آهنربا کودکان و نوجوانان محصولات ایمنی ایمنی بلعیدن آهنربا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران