اصلی ترین علل از بین رفتن تمرکز

رسانه های جمعی از جمله عوامل تاثیر گذار در توجه افراد است.

 

اگر چه برخی از افراد دچار نقص توجه هستند و یا هر از گاهی دچار اختلال توجه می شوند، جهان امروزی ما سرشار از عواملی است که باعث ایجاد اختلال در توجه انسان می شوند. رسانه های جمعی از جمله عوامل تاثیر گذار در توجه افراد است.

از دیگر عوامل از بین برنده ی تمرکز می تواند گوشی های همراه باشد. شنیدن صدای زنگ تلفن همراه از جمله مواردی است که تمرکز افراد را بر هم می زند.

داشتن تلفن همراه نه تنها همراه با هزینه های فراوان برای فرد مالک تلفن همراه است بلکه تمام امور فرد را تحت الشعاع قرار می دهد

. سعی کنید در صورتیکه تماس انجام شده ضروری به نظر نمی رسد، کار خود را به منظور پاسخ دادن به تلفن همراه خود قطع ننمائید. انجام چند کار در آن واحد از دیگر عوامل تاثیر گذار بر اختلال تمرکز انسان است.

انجام چند کار به طور همزمان بیشتر باعث از بین رفتن زمان فرد می شود.

زیرا نتایج تحقیقات نشان داده اند که انجام 3 کار به طور همزمان به مراتب به زمان بیشتری نیاز دارد تا زمانیکه هر کار به طور جداگانه انجام شود. استرس از دیگر عوامل تاثیر گذار بر تمرکز افراد است زمانیکه دچار استرس و نگرانی هستید تمرکز بر روی فعالیتهایتان سخت خواهد بود.

اصلی ترین علل از بین رفتن تمرکز

برچسب ها : عدم تمرکز نقص توجه استرس توجه فعالیت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران