مضرات استفاده از بازیهای ویدئووی خشونت آمیز توسط کودکان

هشدار متخصصان اطفال در خصوص مضرات استفاده از بازیهای ویدئووی خشونت آمیز توسط کودکان

انجمن متخصصان اطفال امریکا در خصوص دیدن تصاویر خشونت آمیز توسط کودکان هشدار داده است

. بهتر است که انواع تصاویر و ویدئوهای حاوی صحنه های خشونت آمیز از دسترس کودکان دور قرار گیرد.

در تحقیقات صورت گرفته نتایج نشان داده اند که تماشای زیاد صحنه های خشونت آمیز باعث افزایش تفکرات، احساسات و رفتارهای پرخاشگرانه در کودک می گردد.

در طول دهه ها تحقیق نتایج نشان داده اند که سن میزان  استفاده از بازیهای ویدئوئی خشونت آمیز و افزایش گرایشات پرخاشگرانه ارتباط مستقیم وجود دارد البته میزان این ارتباط ممکن است جزئی و یا زیاد باشد.

دنیای رسانه های عمومی و خشونت آمیز نوین

چالش جدیدی که پیش روی والدین است دنیای رسانه های عمومی خشونت آمیز نوینی است که تقریباً تمام کودکان را به نوعی درگیر خود نموده است. بهتر است دقت بیشتری بر روی انتخاب بازیهای ویدئوئی کودک خود بگذارید.

مدت زمانی که کودک شما صرف انجام بازیهای ویدئوئی می کند نیز اهمیت بسیاری دارد. بهتر است

استفاده ی کودکان خود از ابزارهائی همچون گوشی های هوشمند را محدود نمائیم. از تماشای صحنه هائی همچون شلیک گلوله توسط پلیس و یا عملیاتهای تروریستی توسط کودکان جلوگیری نمائید.

مضرات استفاده از بازیهای ویدئووی خشونت آمیز توسط کودکان

برچسب ها : کودک سلامت کودک بازی بازی کامپیوتری رسانه خشونت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران