تأتیر مصرف ویتامین ها در دوران بارداری

مصرف ویتامین ها در دوران بارداری آنقدر ها که به نظر می آید ضروری نیست.

بر طبق نتایج بدست آمده در تحقیقات مختلف صورت گرفته در زمینه ی میزان تاثیرات ویتامین های مصرف شده در دوران بارداری توسط مادر باردار، مصرف ویتامین ها در دوران بارداری آنقدر ها که به نظر می آید ضروری نیست.

مادران باردار اغلب به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جنین خود با تجویز پزشک، مبادرت

به مصرف ویتامین در دوران بارداری می نمایند. مکمل ها ویتامین هائی که در بازار وجود دارند اغلب بعنوان یکی از ملزومات دوران بارداری در جهت حفظ سلامت جنین و مادر به مادران باردار تجویز می شوند.
 با این وجو

د پژوهش های کافی در جهت شناسائی میزان تأثیرگذاری مکمل ها و ویتامینها صورت نگرفته اند. در حالیکه در برخی پژوهش های صورت گرفته در خصوص مصرف بسیاری از ویتامین ها در دوران بارداری و عدم تأثیرگذاری آنها در ارتقاء سلامت مادر و جنین مشخص شده است اما همچنان محققان معتقدند که مصرف مکمل های فولیک اسید و ویتامین دی برای مادر باردار ضروری است.
در پژوهش های صورت گرفته محققان دریافته اند که مصرف مکمل های دوران بارداری البته بغیر از فولیک اسید و ویتامین دی برای تمام زنان باردار ضرورت ندارد. بسیاری از ویتامین هائی که بدون نسخه فروخته می شوند حاوی بیش از 20 نوع ویتامین و مواد معدنی هستند.
فولیک اسید و ویتامین دی آنها مکمل هائی هستند که محققان مصرف آنها را برای زنان باردار در طول دوران بارداری توصیه می نمایند

تأتیر مصرف ویتامین ها در دوران بارداری

برچسب ها : مادر باردار زایمان بارداری فولیک اسید زنان باردار دوران بارداری مکمل مکمل دوران بارداری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران