زمان مناسب مصرف پروتئین جهت عضله سازی

پیش از خواب زمان مناسب برای مصرف پروتئین ها جهت عضله سازی بهتر بدن است.

چه شما به دنبال کاهش وزن خود هستید و چه به دنبال افزایش وزن خود هستید، دنبال کردن یک رژیم غذائی حاوی مقادیر مناسبی از پروتئین یک راهکار کلیدی است.

اصول تغذیه ای امریکائی ها

بر طبق این اصول، 45 تا 65 درصد کالریهای دریافتی روزانه ی فرد باید از کربوهیدراتها باشد. همچنین 20 تا 35 درصد کالریهای دریافتی فرد باید از چربی و بین 10 تا 35 درصد  نیز باید از پروتئینها تأمین گردد.

میزان مناسب پروتئین دریافتی بدن باید 8/0 گرم در هر روز به ازای هر کیلو از وزن فرد باشد. بر طبق تحقیقات صورت گرفته، ورزشکاران نیاز به پروتئین بیشتری دارند تا میزان سنتز پروتئین ماهیچه ای خود را افزایش دهند. البته در خصوص ورزشکارانی که به صورت پیوسته تمرین می کنند و وزنه می زنند این مقدار می تواند بین 3/1 تا 8/1 گرم پروتئین به ازای هر کیلو از وزن بدن در هر روز باشد.

این بدین معناست که یک مرد پرتحرک (180 پوندی تبدیل شود) به حدود 106 تا 147 گرم پروتئین در هر روز نیاز دارد تا رشد ماهیچه ها به اندازه ی کافی صورت گیرد. این مقدار در یک زن 140 پوندی پرتحرک بین 83 تا 114 گرم می باشد.

آیا زمان خاصی برای مصرف پروتئین ها جهت عضله سازی بهتر بدن وجود دارد؟  

تحقیقات نشان داده اند که زمان مصرف پروتئین نیز می تواند بر کیفیت و تأثیرگذاری آن اثر داشته باشد. در بسیاری از مطالعات صورت گرفته نتایج نشان داده اند که مصرف پروتئین قبل از خواب می تواند تأثیر بسزائی در افزایش رشد ماهیچه ها داشته باشد.

همچنین مصرف پروتئین بلافاصله پس از انجام تمرینات ورزشی نیز می تواند کمک کننده باشد.

زمان مناسب مصرف پروتئین جهت عضله سازی

برچسب ها : پروتئین تغذیه عضله سازی پیش از خواب رژیم غذایی کاهش وزن ورزشکاران عضلات بدن جوان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران