تأثیر تکنولوژی تصویر سه بعدی بر دید کودکان

آیا کودک شما نیز بیشتر وقت خود را صرف استفاده از گوشی های هوشمند و بازیهای ویدئوئی می نماید.

با شروع شدن فصل تعطیلات، اغلب کودکان بیشتر زمان خود را صرف استفاده از بازیهای ویدئوئی می نمایند. آیا کودک شما نیز بیشتر وقت خود را صرف استفاده از گوشی های هوشمند و بازیهای ویدئوئی می نماید. 
بهتر است میزان استفاده ی کودکان خود را از این تکنولوژیها به زمانهای خاصی محدود نمائید، مخصوصاً اگر بازیهائی که کودکتان از آن استفاده می نماید دارای تصاویر سه بعدی است.
 بازیهای ویدئوئی سه بعدی با تری دی دارای تصاویری هستند که بدلیل داشتن ارتفاع، عرض و عمق از محیطی واقعی برخوردارند. بر روی بسته بندی اکثر بازیهای ویدئوئی سه بعدی هشدار داده شده که بدلیل تأثیرات منفی تصاویر سه بعدی بر روی قدرت بینائی در کودکان بهتر است کودکان کم سن که هنوز قدرت بینائی در آنها در حال شکل گیری است از بازیهای ویدئوئی سه بعدی استفاده ننمایند.

در صورتیکه کودک شما به مدت زیاد از بازیهای ویدئوئی سه بعدی استفاده نمود و دچار تاری دید و یا هرگونه اختلال در دید گردید حتماً برای سنجش بینائی فرزندتان به پزشک مراجعه نمائید.

البته در هیچ یک از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نتایج آسیب های جدی چشم دراز مدت را ثابت نکرده اند. در هر صورت چه تصاویر بازی ویدئوئی سه بعدی باشد و چه نباشد بهتر است ساعات استفاده از بازیهای ویدئوئی را در فرزندتان محدود نمائید.

 

تأثیر تکنولوژی تصویر سه بعدی بر دید کودکان

برچسب ها : تکنولوژی تصویر سه بعدی تصویر کودک گوشی هوشمند اختلال دید آسیب چشم بازی بازی کودک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران