تأثیر رنگ ها در انتخاب مواد غذائی

تأثیر رنگ ها بر مغز برای انتخاب مواد غذائی سالم

اگر شما مدام با کنترل اشتهای خود درگیر هستید بهتر است این مطلب را بخوانید.
گاهی محرکهای محیطی باعث علاقه به خوردن در ما می شوند در برخی از مطالعات صورت گررفته نتایج نشان داده اند که محرکهای خارجی می توانند بیش از محرکهای درونی مانند احساس گرسنگی باعث ایجاد تمایل خوردن در انسان شوند. یکی از یافته های محققان در این زمینه آنست که شما با کنترل محرکهای محیطی می توانید گام مهمی در جهت کنترل اشتهای خود بردارید.

محرک رنگ:

یکی از عوامل مهم  تأثیرگذار بر میزان اشتهای فرد رنگهای پیرامون وی است. مغز انسان بشدت نسبت به محرکهای رنگ موجود در محیط پیرامون پاسخ می دهد.
در پژوهش های صورت گرفته نتایج نشان داده اند که رنگ ها می توانند تأثیر بسزائی بر ری میزان خوردن انسان بگذارند.
برای مثال در یکی از مطالعات انجام شده، یافته ها نشان داده اند که غذا خوردن در ظروف قرمز رنگ می تواند از پرخوری انسان بکاهد.
محققان دانشگاه بازل سوئیس ادعا نموده اند که رنگ قرمز از آنجا که حس اجتناب و  توقف را در انسان القاء می کند می تواند مانع پرخوری در انسان نیز گردد.
بعبارت دیگر، رنگها می توانند بدون از بین بردن اشتها در فرد به کاهش غذا خوردن وی کمک نمایند.
رنگهای قرمز و سبز درست برعکس هم عمل می نمایند و تأثیر متضادی بر انسان دارند.
خوردن غذا در محیط سبز رنگ و یا ظروف سبز رنگ باعث افزایش اشتهای انسان می گردد.
 در صورتیکه دوست دارید فرزند خود را متقاعد به خوردن غذائی نمائید بهتر است آنرا در ظرف سبز رنگ به وی تعارف نمائید.

تأثیر رنگ ها در انتخاب مواد غذائی

برچسب ها : تغذیه سلامت رنگ رنگ سبز بی اشتهایی پرخوری کاهش وزن اشتها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران