تأثیر شیرین کننده های مصنوعی در بروز چاقی

عارضه ی عدم تحمل گلوکز با چاقی در ارتباط است.

در مطالعاتی که اخیراً بر روی شیرین کننده های مصنوعی مواد غذائی صورت گرفته، نتایج نشان دهنده ی ارتباط بین مصرف مواد غذائی محتوی این شیرین کننده ها با بروز چاقی بوده است. 
در مقاله ای که در مجله ی نیچر منتشر گردید به بروز عارضه ی عدم تحمل گلوکز در اثر مصرف شیرین کننده های مصنوعی همچون ساخارین و سوکرالز پرداخته شده است. عارضه ی عدم تحمل گلوکز با چاقی در ارتباط است. 
حتی مصرف شیرین کنندههای مصنوعی که بدون قند و یا بدون کالری هستند، می تواند باعث اختلال در تنظیم قند خون بدن گردد. 
در مطالعه ای که برو روی مدلهای حیوانی به انجام رسید نتایج نشان داده اند که اضافه کردن شیرین کننده های مصنوعی به آب موشها باعث بروز عارضه ی عدم تحمل گلوکز در این حیوانات می شود. اما اضافه کردن شیرین کننده های طبیعی به آب موشها نمی تواند باعث بروز عارضه ی عدم تحمل گلوکز در آنها گردد. 
اگر چه بیشتر مطالعاتی که بر روی حیوانات صورت می پذیرد همراه با نتایج نادرستی بر روی مدلهای انسانی است اما در خصوص تأثیر شیرین کنندههای مصنوعی در بروز چاقی نتایج مشابهی در مطالعات صورت گرفته بر روی انسانها با مطالعات صورت گرفته بر روی موشها بدست آمد. در انسان نیز مصرف بیش از اندازه ی شیرین کننده های مصنوعی می تواند باعث بروز اضافه وزن و عارضه ی عدم تحمل گلوکز گردد. هر چه میزان مصرف شیرین کننده های مصنوعی در انسان بیشتر باشد، ساختار میکروبیوسی شبیه به ساختار میکروبیوسی موشهائی که از شیرین کننده های مصنوعی مصرف نموده بودند بیشتر مشاهده گردید.


برچسب ها : شیرین کننده گلوکز قند آب عدم تحمل گلوکز چاقی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران