روش جدید نمونه گیری ادرار نوزادان و شیرخواران

جمع آوری ادرار در نوزادان وشیرخواران بدلیل آلودگی شدید نمونه کار بسیار دشواری است


همانطوریکه می دانید جمع آوری ادرار در نوزادان وشیرخواران بدلیل آلودگی شدید نمونه کار بسیار دشواری است ودربسیاری از مواقع باعث می گردد متخصص کودکان برای رسیدن به تشخیص از نمونه برداری با کاتتر ویا سوپرابوبیک استفاده نمایند

 

دراین روش پس از شیردادن ویاهیدرات کردن شیرخوار بمدت 20 دقیقه وشستشوی وضدعفونی کردن ناحیه کشاله ران، شیرخوار پسر ودختر مانند عکس های زیرتوسط والدین نگهداری می شوند

 

دراین روش بصورت آلترناتیو و هربار30 ثانیه ایتدادرناحیه سوپراپوبیک با فرکانس 300 دردقیقه دق ملایم می نمایند وسپس در ناحیه پاراورتبرال ماساژ داده می شود. دراین روش کمک نفردوم (ترجیحا پرستاردوره دیده ) برای ماساژ،دق وداشتن ظرف نمونه ضروری است .

 


این دو روش بصورت متناوب تا ادرارکردن ادامه داده می شود
 معمولا 5 تا 10 دقیقه بعد نمونه گرفته می شود.

برچسب ها : آزمایش ادرار نوزاد شیرخوار نمونه ادرار سلامت کودک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران