چگونه بر اعتیاد خود غلبه نمائیم

اعتیاد به دارو، اعتیاد به الکل، اعتیاد به نیکوتین وبسیاری از محرکها می توانند باعث اعتیاد شود

اعتیاد چیست؟

اعتیاد می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، اعتیاد به دارو، اعتیاد به الکل، اعتیاد به قمار، اعتیاد به نیکوتین و ... بسیاری از محرکها می توانند باعث ایجاد اعتیاد گردند. اعتیاد جدی در فرد می تواند باعث وارد شدن آسیب به سلامت، ارتباطات و تقریباً تمام وجوه زندگی فرد گردد. اعتیاد نوعی بیمار ایست که بر روی مغز آثار سوء وارد می نماید. فرد معتاد اغلب قادر به کنترل رفتار خود نمی باشد. با استفاده از برخی استراتژیها می توان بر اعتیاد خود غلبه نمود. برای غلبه بر اعتیاد اراده کنید. ژنتیک فرد، عوامل پیرامونی و بیولوژی فرد همه در احتمال بروز اعتیاد در انسان تأثیر گذارند.

آنچه که علت اصلی بروز اعتیاد است در واقع انتخابهای ماست. انتخاب برای ترک کردن اعتیاد اولین گام مثبت در جهت ایجاد یک زندگی سلامت است. تنها زمانیکه به معتاد شدن خود واقف شوید می توانید اعتیاد را از خود از بین ببرید. اغلب افرادیکه دچار اعتیاد هستند، به اعتیاد خود باور ندارند و اگر از آنها بپرسید به شما خواهند گفت که معتاد نیستند. در چنین حالتی بهتر است اطرافیان مداخله نمایند و فرد معتاد را با حقیقت مواجه نمایند.

سعی کنید درمان شوید:

در صورتیکه اعتیادتان جدی است بهتر است تحت مداوا قرار یگیرید. ممکن است برای درمان شما نیاز به دارو و یا سایر روشهای درمانی باشید تا علائم ناشی از اعتیاد را در خود بهبود بخشید. برنانه های درمانی به شما در خصوص اعتیاد و چگونگی محافظت از بازگشت رفتارهای اعتیادی خواهند آموخت.

برچسب ها : درمان اعتیاد معتاد سلامتی دارو نیکوتین ترک اعتیاد ژنتیک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران