تاثیر رنگ مو بر ضریب هوشی افراد

رنگ موی افراد نشانگر میزان ضریب هوشی افراد است

در مطالعاتی که بر روی رابطه ی بین مو و ضریب هوشی افراد به انجام رسیده نتایج نشان داده است که رنگ مو می تواند حاکی از میزان آی کیوی افراد باشد

. محققان بر این باورند هر چه رنگ موی افراد روشن تر و بورتر باشد، نشانگر میزان بیشتر ضریب هوشی در این افراد است.

در بررسی های که بر روی افراد بور و افراد دارای موهای تیره صورت گرفته مشخص شده است که آی کیوی افراد مو بور در مقایسه با آی کیوی افرادیکه موهای تیره دارند بیشتر است. در بررسی ها ویژگیهای افراد موبور نشان داده شده است که این افراد، افرادی شادتر و شوخ تر هستند.

اگر چه مطالعات پیشین حکایت از آی کیوی بیشتر افراد مو مشکی در برابر افراد مو بور داشت اما در پژوهشهائی که اخیراً صورت گرفته عکس نتایج قبل به اثبات رسیده است.

دکتر زاگرسک رهبر تیم تحقیقاتی مطالعه کننده بر روی تأثیر رنگ مو بر ضریب هوشی معتقد است: نتایج این بررسی ها تنها می تواند این مسئله را نشان دهد که مو بورها اط ضریب هوشی کمتری برخوردار نیستند و نمی توان با اتکا به نتایج این بررسی ها این موضوع را عنوان کرد که مو بورها باهوش تر از افرادی هستند که رنگ موی تیره دارند.

البته این نتایج حاصل بررسی ها بر روی زنان بوده است و در مورد مردان نتایج این بررسی ها هیچ تفاوتی بین ضریب هوشی مردان بور و ضریب هوشی مردانی که موهای تیره دارند را نشان نداده است.

تاثیر رنگ مو بر ضریب هوشی افراد

برچسب ها : ضریب هوشی سلامت آی کیو سلامتی رنگ مو مردان زنان تغذیه سلامت و زیبایی زیبایی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران