بهبود توانائی ارتباطی کودکان

در تمام طول سال اول زندگی کودک؛ والدین می توانند مهارتهای ارتباطی کودک خود را تشویق نمایند

 در سال اول تولد کودک سمت تغییرات بسیاری قرار می گیرد. کودکان از همان ابتدا سعی در ایجاد ارتباط با اطراف خود می نمایند. در تمام طول سال اول زندگی کودک؛ والدین می توانند مهارتهای ارتباطی کودک خود را تشویق نمایند. تشویق مهارتهای ارتباطی کودک امری آسان است.

تنها کافیست با کودک خود بخندید، حرف بزنید، آواز بخوانید و برایش کتاب بخوانید. چرا باید بر ایجاد ارتباط با کودک خود تمرکز کنید؟ زیرا یجاد ارتباط از همان ابتدا با کودک و صحبت کرند با او باع توسعه ی مهارتهای خواندن، نوشتن و مهارتهای بین فردی او در کودکی و بعدها در تمام طول زندگی او گردد.

بخندید و به او توجه کنید

خیلی پیش از آنکه کودک بتواند به خوبی صحبت کند، کودک معنای عمومی آنچه که شما می گوئید را درک می کند. کودکان حتی می توانند لحن صحبت کردن اطرافیان را نیز درک نماید. سعی کنید تلاشهای اولیه ی کودک را در مراحل اولیه ی برقراری ارتباط با لبخند و توجه پذیرا باشید. سعی کنید تلاشهای اولیه ی کودک را در مراحل اولیه ی برقراری ارتباط با لبخند و توجه پذیرا باشید. سعی کنید در هنگام غان و غون کردن کودک به او توجه کنید و نگاهتان را از وی نگیرید. سعی کنید حین تلاش کودک برای رساندن منظورش به او توجه نمائید.

وقت کافی برای گوش دادن به صحبت های اولیه ی کودکتان بگذارید.

سعی کنید شیوه ی برقراری ارتباط کودکتان را تقلید نمائید. با تقلید شیوه ی ارتباطی کودکتان شما پیام مهمی به او منتقل می نمائید. آنچه که کودکتان احساس می کند برای شما ارزشمند است.

سعی کنید اغلب با کودک خود صحبت نمائید.

مخصوصاً با صدائی شاد و گرم. کودکان با تقلید  اصواتی که می شنوند می توانند صحبت کردن را فرا گیرند.

بهبود توانائی ارتباطی کودکان

برچسب ها : کودک سلامت کودک ارتباط با کودک مراقبت از کودک دوران کودکی تقلید صدا کودکی سلامت درمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران