غذای پر چرب، درک نادرست سیری مغز

غذاهای پرچرب باتغییر درجمعیت باکتری های روده ای مانع از ارسال صحیح، سیگنال سیری در مغز مشوند


آیاتاکنون دیده اید باخوردن غذای پرچرب ولذیذ،تمایل دارید همه غذا رامیل نمایید؟براساس جدیدترین مطالعه صورت گرفته دردانشگاه جورجیا آمریکا،که بر روی موش آزمایشگاهی صورت گرفته،خوراندن غذای پرچرب به آنهاباعث ارسالی پیغامی غلط به مغز آنها میگرددد مه درک سیری را از دست میدهند.

درحالت طبیعی چندین نوع میکروب در روده زندگی میکنندکه برای بدن هیچگونه عارضه ای ایجادنمی کندامابا تغییر رژیم غذایی درروده موش ،بعضی ازاین میکروب هادرروده می میرند وبعضی رشد بیشتر پیدامیکنند.

این تغییرات در نوع میکروب هاباعث تحریک پایانه های عصبی موجوددرروده شده که از این طریق سیگنالی را به سمت مغز ارسال میداردکه باعث این درک نادرست در مغز می گردد.هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر موقتی است یا دائمی؟

برای اثبات این مسئله درانسان هنوز مطالع ای صورت نگرفته است.


  • نویسنده : حمیدرضابادلی
  • تاریخ درج : ۱۹تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۶
  • تعداد بازدید: 1198
  • نسخه چاپی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران