چه افرادی بیشتر در معرض افسردگی هستند

احتمال بروز افسردگی در هر فردی وجود دارد؛ اما محققان بر این باورند که ژنتیک نقش مهمی در احتمال بروز آن در انسان دارد.

در افرادیکه در خانواده سابقه ی بروز افسردگی وجود دارد احتمال بروز افسردگی دو برابر سایر افراد است. جنسیت نیز عامل مهمی در بروز افسردگی است، بطوریکه احتمال بروز افسردگی در زنان دو برابر مردان است.

علت بروز افسردگی چیست؟

هنوز دلیل خاصی برای بروز افسردگی شناخته نشده است اما در یک از تئوریهای مطرح در این باره محققان عنوان نموده اند که تغییر در عملکرد مغز می تواند علت اصلی بروز افسردگی در انسان باشد. داروهائی که به منظور درمان افسردگی به بیماران دچار افسردگی تجویز می شوند می توانند باعث بهبود پیوند بین سلولهای عصبی بدن گردند. مصرف بعضی از داروهای خاص، مصرف الکل و مواد مخدر و بروز تغییرات هورمونی را نیز می توان از علل تأثیر گذار بر بروز افسردگی در انسان دانست.

تأثیر تغییر فصل بر بروز افسردگی:

در صورتیکه تغییر فصل باعث بروز تغییر خلق و خو در شما می شود می توان گفت که شما به نوعی مبتلا به اختلال افسردگی فصلی هستید. اختلال افسردگی فصلی عمدتاً در اواخر فصل پائیز و اوایل زمستان اتفاق می افتد. البته به محل زندگی افراد نیز ربط دارد. محققان بر این باورند که کوتاهتر شدن روز می تواند عامل بروز این نوع از افسردگی باشد. افسردگی پس از زایمان، در بیش از سه چهارم مادران پس از زایمان احتمال بروز افسردگی وجود دارد.

چگونگی افسردگی را تشخیص دهیم؟

هیچ آزمایشی برای تشخیص افسردگی در فرد وجود ندارد. پزشکان بر اساس توضیحات فرد و اطرافیان به بیماری وی پی می برد.

داروهای ضد افسردگی:

مصرف داروهای ضد افسردگی بر مقدار سراتونین و بنزاپی نفرین ترشح شد از مغز تأثیر می گذارد. اغلب با مصرف داروها به مدت چند هفته علائم درمان در فرد پدیدار می شود. 

انجام ورزش:

در بسیاری از مطالعات صورت گرفته در زمینه ی افسردگی نتایج نشان داده اند که انجام فعالیتهای ورزشی می تواند به کاهش اثرات افسردگی کمک نماید. انجام یک راهکار مهم برای کاهش افسردگی باشد.

برچسب ها : افسردگی فصل بیمری روحی ورزش دارو الکل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران