کاهش وزن و تغییر سایز معده

آیا با کاهش وزن سایز معده نیز کوچک می شود؟


خیر، با کاهش وزن، سایز معده ی انسان تغییری نمی کند اما به دلایلی شما زودتر احساس سیری می کنید. با ورود غذا به درون معده، ماهیچه های معده گسترده تر می شوند تا فضای کافی برای مواد غذائی ورودی را داشته باشند.
معده ی انسان می تواند با 5 برابر حجم اصلی خود بزرگ شود. برخی از محققان بر این باورند که در دیواره ی معده انسان نورون هائی وجود دارند که به ایجاد فضای بیشتر در معده در موارد لزوم کمک می کند. این نورون ها در هنگام کاهش وزن باعث می شوند تا معده حالت الاستیک کمتری داشته باشد.
این امر همچنین می تواند مرتبط با تغییرات هورمونی در انسان باشد که احساس گرسنگی و تشنگی را در بدن ما کنترل می نماید. بروز هر گونه تغییر در میزان ترشح هورمونهای گرسنگی همچون گرلین و لپتین می تواند منجر به تغییراتی در حالت کش سانی معده گردد این فاکتورها می توانند احساس سیری و گرسنگی را در انسان کنترل نمایند و هیچ کدام از این ها ارتباطی به بروز تغییرات در حجم معده ندارد.

 کاهش وزن و تغییر سایز معده

مطالب مرتبط

نظرات کاربران