ورزش و چاقی دختران در دوران نوجوانی

چاقی دختران در دوران نوجوانی و تأثیر انجام ورزشهای ایروبیک بر آن

طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها نرخ چاقی در کودکان در طی سی سال گذشته دو برابر افزایش داشته است. این میزان همچنین در نوجوانان سه برابر شده است. ا
فزایش نرخ چاقی در این گروههای سنی همراه با نگرانیهای بسیاری برای والدین است. بروز اضافه وزن و چاقی در این گروههای سنی می تواند همراه با افزایش احتمال بروز بیماریهای مختلف در بزرگسالی این افراد باشد. بروز عارضه هائی بدلیل ذخیره ی چربی در کبد و اختلال در عملکرد کبد از جمله تأثیرات بروز چاقی در کودکان و نوجوانان می باشد. محققان مرکز تحقیقاتی پیتزبورگ دریافتند که افزایش فعالیتهای جسمانی در پسران مبتلا به چاقی می تواند باعث بهبود بیومارکرهائی همچون کبد چرب، چربی شکمی و ... باشد.
دکتر لی و همکاران به منظور بررسی تأثیرات انجام فعالیتهای فیزیکی بر سلامت دختران نوجوانی که مبتلا به چاقی بودند به مقایسه ی تأثیر سلامتی انجام دو نوع ورزش مختلف پرداختند. این محققان به مقایسه ی اثربخشی انجام دو نوع ورزش ایروبیک و ورزشهای استقامتی در دختران نوجوان چاق پرداختند.
این دختران تحت 3 ماه بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که انجام هم ورزشهای استقامتی و هم ایروبیک دارای تأثیرات بسزائی در ارتقاء سلامت این دختران دارد اما انجام ایروبیک می تواند باعث روند کاهش بیشتر چربی شکمی در این دختران گردد و همچنین می تواند باعث کاهش مقاومت به انسولین در این دختران گردد.
در واقع نتایج نشان داده اند که انجام ورزش ایروبیک نسبت به انجام ورزشهای استقامتی در دختران نوجوان مبتلا به چاقی می تواند اثرگذار باشد و خطرات سلامتی مربوط به چاقی در این افراد کاهش دهد. 

ورزش و چاقی دختران در دوران نوجوانی ورزش و چاقی دختران در دوران نوجوانی

برچسب ها : ورزش چاقی دختران اضافه وزن تناسب اندام ورزش استقامتی ایروبیک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران