علل و انواع لب شکری کدامند

در لب شکری یا شکاف کام بخشی از لب نوزاد باز می‌ماند و اغلب همره با کام شکری بروز می کند.

در لب شکری بخشی از لب نوزاد باز می‌ماند و گوشت آن رشد کافی نداشته‌است .

گاهی لب‌شکری هم‌زمان با کام شکافته اتفاق می افتد .

کاف لب و کام از شایع‌ترین نقایص و اختلالات دهان و صورت است

علل لب شکری چیست؟

این بیماری ارثی می‌باشد

مصرف الکل و مواد مخدر در هنگام بارداری

استفاده از برخی دارو های خاص در هنگام بارداری

سیگار کشیدن و یا قرار گرفتن مداوم در معرض دود سیگار در هنگام بارداری

قرار گرفتن در معرض تشعشعات و یا عفونت ها در دوران بارداری

وجود سابقه خانوادگی در خانواده پدر یا مادر

 درمان شکاف لب :

. درمان شکاف لب همراه با شکاف کام و یا بدون آن، انجام جراحی‌های متعدد است

انواع لب شکری کدامند؟

یک‌سویهٔ ناکامل

 یک‌سویهٔ کامل

 دوسویهٔ کامل

کام و لب شکافته

شکاف ناکامل کام

 شکاف یک‌سویهٔ کامل لب و کام

 شکاف دوسویهٔ کامل لب و کام


علل و انواع لب شکری کدامند

برچسب ها : شکاف لب شکاف کام لب شکری جراحی بیماری دارو مواد مخدر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران