خطرات جراحی لیزیک چشم و عوارض احتمالی آن

هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیست. بنابراین دانستن خطرات جراحی لیزیک چشم و عوارض احتمالی آن ضروریست

دکترهمه, [17.12.16 12:39]
🎯خطرات جراحی لیزر : باید خاطر نشان کرد که هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیست. بنابراین عمل لیزر هم مشمول این واقعیت می گردد

@DRHAME

دکترهمه, [17.12.16 12:41]
[ Photo ]
🎯خطرات جراحی لیزر : باید خاطر نشان کرد که هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیست. بنابراین عمل لیزر هم مشمول این واقعیت می گردد

@DRHAME

دکترهمه, [17.12.16 12:49]
🎯 بسیاری از عوارض ناچیز عمل لیزر چشم مانند خشکی چشم درطی چند روز بر طرف می شوداما بعضی از آنها نیاز به جراحی دیگر ویا آسیب های برگشت ناپذیر می شوند.

✍🏻 چندعارضه قابل توجه عمل لیزر چشم :

1⃣ خشکی دائم چشم 

2⃣ دوبینی و یا برق چشم

3⃣ اصلاح بیش ویا کمتر ازحد مورد نظر که باعث می شود فرد نیاز به عینک پیدانماید

4⃣کاهش شدید بینایی و ندرتا نابینایی

@drhame

دکترهمه, [17.12.16 12:52]
[ Photo ]
🎯 آیا میدانید در زمان عمل لیزر چشم چه اتفاقی می افتد ؟

این عمل حدود10 دقیقه طول می کشد. چشم تان ممکن است بی حس شود ولی درحین عمل هشیارید. ممکن است احساس فشار درچشم داشته باشید اما درد ندارید
@drhame

دکترهمه, [17.12.16 13:04]
🎯 درزمان عمل ممکن است چشم تان کم سو شود وبوی سوخت بدلیل اثر لیزر بر روی قرنیه استشمام کنید

 بعد از عمل نیاز به پانسمان و مصرف مداوم قطره های چشمی برای چندروز دارید.

آمادگی قبل از عمل لیزیک چیست ؟

پزشکتان ممکن است قبل از عمل دستوراتی مانند موارد زیر برای شما تجویز نماید

1. از سه تا 7 روز مانده به عمل باید انز تماسی تان را بردارید

2. یک روز قبل از عمل نباید کِرم ، اوسیون ، آرایش و عطر استفاده نمایید

3. درروز عمل به دقت پلک هایتان را بشویید

  خطرات جراحی لیزیک چشم و عوارض احتمالی آن کدامند؟

باید خاطر نشان کرد که هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیست. بنابراین عمل لیزر هم مشمول این واقعیت می گردد
 بسیاری از عوارض ناچیز عمل لیزر چشم مانند خشکی چشم درطی چند روز بر طرف می شوداما بعضی از آنها نیاز به جراحی دیگر ویا آسیب های برگشت ناپذیر می شوند.

 چندعارضه قابل توجه عمل لیزر چشم :


 خشکی دائم چشم 

 دوبینی و یا برق چشم
 اصلاح بیش ویا کمتر ازحد مورد نظر که باعث می شود فرد نیاز به عینک پیدانماید

کاهش شدید بینایی و ندرتا نابینایی

 آیا میدانید در زمان عمل لیزر چشم چه اتفاقی می افتد ؟


این عمل حدود10 دقیقه طول می کشد. چشم تان ممکن است بی حس شود ولی درحین عمل هشیارید. ممکن است احساس فشار درچشم داشته باشید اما درد ندارید
 درزمان عمل ممکن است چشم تان کم سو شود وبوی سوخت بدلیل اثر لیزر بر روی قرنیه استشمام کنید

 بعد از عمل نیاز به پانسمان و مصرف مداوم قطره های چشمی برای چندروز دارید.

آمادگی قبل از عمل لیزیک چیست ؟


پزشکتان ممکن است قبل از عمل دستوراتی مانند موارد زیر برای شما تجویز نماید

1. از سه تا 7 روز مانده به عمل باید لنز تماسی تان را بردارید

2. یک روز قبل از عمل نباید کِرم ، لوسیون ، آرایش و عطر استفاده نمایید


خطرات جراحی لیزیک چشم و عوارض احتمالی آن

برچسب ها : لیزیک عمل لیزیک پلک لنز چشم سلامت چشم دکتر حمیدرضا بادلی دکتربادلی لنز لوسیون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران