محاسبه گرهای مدیریت درد

محاسبه گرهای مدیریت درد جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

CAGE Questions for Alcohol Use

Screens for excessive drinking and alcoholism

 

COWS Score for Opiate Withdrawal

Quantifies severity of opiate withdrawal symptoms

 

Opioid Risk Tool (ORT) for Narcotic Abuse

Estimates risk of opioid-related aberrant behaviors

 

برچسب ها : محاسبه گر درد مدیریت سلامت بیماری آزمایشگاه پیش آگهی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

بهراد

از این محاسبه گرها چگونه میتوانیم استفاده کنیم

دکتر همه

سلام شما میتوانید به تناسب زمینه کاری تان پس ازورود به صفحه موردنظرازآنهابهره ببرید

  • ۱۳۹۴/۶/۲۶