محاسبه گرهای پاتولوژی

محاسبه گرهای پاتولوژی جهت محاسبه ایندکسها ی مختلف بیماری و سلامت، آزمایشگاهی و پیش آگهی بیماران به کار می رود.

Gleason Score for Prostate Cancer

Prognoses prostate cancer based on microscopic tumor appearance

برچسب ها : محاسبه گر پاتولوژی سلامت بیماری آزمایشگاه پیش آگهی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران