بيماريهاي لثه و بروز بيماريهای قلبي

مطالعات اخير نشان داده كه بين بيماريهاي لثوي و بيماريهاي قلبي عروقی ارتباط وجود دارد.

مطالعاتي بر روي باكتري پورفيروموناس گينگيواليس صورت گرفته؛اين باكتري عامل اصلي پريودنتيت است كه يك عفونت لثويست كه بافت نرم لثه و استخوانهاي زير ان را مورد اسيب قرار ميدهد.

اين باكتري باعث تغيير حالت ژنهايي ميشود كه باعث بروز التهاب و تصلب شرائين در عروق قلبيست.تصلب شرائين بر اثر مسدود شدن رگ ها بوسيله ي چربيها و كلسترول اتفاق مي افتد.

مطالعات پيشين حاكي از آنست كه باكتري پورفروموناس گينگيواليس در پلاكهاي عروق قلبي بيماراني كه دچار عارضه ي سكته ي قلبي شده انند وجود داشته است. آنزيم هاي پي.گينگيواليس باعث افزايش التهابات سلولهاي ماهيچه اي آئورتي مي شود.وقتي ضربان قلب اتفاق مي افتد باعث كشش آئورت ميگردد و تغييرات در ديواره ي آئورت بمانند تغييراتي كه بر اثر تصلب شرائين و فشار خون بالا اتفاق مي افتد به شدت بر اين فرايند تاثير گذار است.به منظور از بين بردن عفونت ها در موارد حاد پريودنتيت،آنتي بيوتيك تجويز ميگردد.

عصاره ي زغال اخته وحشي احتمال جلوگيري از پلاك هاي دنداني را كه باعث بيماريهاي لثوي ميگرددافزايش ميدهد. استفاده از محلول آنتي باكتريال و پلي فنول  ميتوانند گزينه هاي مناسبي براي درمان باشند.


بيماريهاي لثه و بروز بيماريهای قلبي

  • تاریخ درج : ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
  • تعداد بازدید: 816
  • نسخه چاپی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران