سیگار و سرطان

سیگار کشیدن علت نیمی از مرگهای رخ داده بر اثر سرطان است

تعداد مرگ هایی که براثر 12 نوع سرطان مرتبط با سیگار کشیدن رخ می دهد 48.5 درصد از 346000 تعداد مرگ و میر است.سیگار کشیدن علت وقوع مرگ های ناشی از سرطان های مختلف است. به جهت کاهش تعداد مرگ ومیر بر اثر سرطان و یا مرگ هایی که در اثر بیماریهای جدی دیگر اتفاق می افتد، کنترل تنباکو در جامعه باید بصورت متمرکز انجام شود.

سیگارکشیدن باعث بروز بیشتر سرطان های تنفسی شامل سرطان ریه ، مجرای تنفسی و ... می باشد.

بسیاری از سرطان های حنجره در نتیجه مصرف سیگار اتفاق می افتد و در حدود نیمی از مرگهای ناشی از سرطان حفره دهانی ، مری و مثانه نیز بر اثر سیگار کشیدن بوده اند.

تحقیقات اخیر نشانگر تاثیر سیگار کشیدن بر سرطان های روده بزرگ و کبد بوده است.

 


برچسب ها : مرگ سرطان تنفس ریه سیگار بیماری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

taran

لطفا راهکارهای ترگ را هم ارائه فرمایید مرسی دکتر