نكات با اهميت در مورد روند تكامل در پایان هفت ماهگی

نكاتي كه در مورد روند تكامل كودكان بيان مي شود به صورت كلي است

 

چون هر كودكي با الگو خود تكامل مي يابد بنابراين نمي توان پيش بيني كرد در چه زماني و چگونه يك مهارت رابه صورت كامل انجام مي دهد نكاتي كه در مورد روند تكامل كودكان بيان مي شود به صورت كلي  است


 بنابراين اگر تفاوت هاي جزئي در نكات ياد شده ديديد دچار نگراني نشويد ولي در صورت بروز هرگونه يافته  اي كه در زير مي آيد به پزشك كودكان  خود مراجعه نماييد.

 ـ اندام ها بسيار سفت و غير قبل انعطاف اند

ـ اندام ها بسيار شل و وارفته اند


 ـ وقتي با كشيدن دستها شيرخوار از حالت خوابيده به نشسته درمي آيد سروگردن به عقب كشيده مي‌شود

 ـ هيچگونه توجهي به افراد مراقب خود (مانند پرستار) ندارد

 ـ يك يا هردوچشم خود را به سمت داخل يا خارج منحرف مي نمايد

 ـ هميشه اشك ريزش يا ترشح از چشم دارد وبه نور بسيار حساس است

.ـ به صداهاي اطراف پاسخي نمي دهد

 ـ اشياء را به سختي به دهان خودنزديكي مي نمايد  ـ سر خود را به سمت صدا تا 4 ماهگي نمي چرخاند

 ـ تا 5 ماهگي نمي غلتد

 ـ تا سن 5 ماهگي هنوز شب ها درخواب آرامش ندارد

 ـ تا سن 5 ماهگي هنوز خنده خود بخودي ندارد

 ـ هنوز تا سن 6 ماهگي با كمك هم نمي نشيند

 ـ تا 6 ماهگي نمي خندند و جيغ نميكشد

 ـ تا 6-7 ماهگي اشياء را نمي گيرد

 ـ تا سن 7 ماهگي اشياء را از فاصله نزديك 30 سانتي و دور 2 متري دنبال نمي كند. ـ قدرت ايستادن روي پاها را تا 7 ماهگي ندارد

 ـ صداهاي كودكانه از خود در نمي آورد

 ـ از بازي قايم باشك لذت نمي برد.

 

نكات با اهميت در مورد روند تكامل در پایان هفت ماهگی

برچسب ها : تكامل هفت ماهگی رشد کودک سلامت بازی کودک راه رفتن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران