بارداری در هفته‌ی 13 دوران بارداری

دانستن تغییرات رشد و تکامل جنین، نشانه های بارداری مادر و مراقبتهای هفته سیزدهم بارداری موجب افزایش کفایت سلامت خواهد بود.

جنین در هفته‌ی 13 بارداری:

جنین شما به سرعت در حال رشد است. چشم‌ها در حال نزدیک شدن به جایگاه اصلی خود هستند. قوزک پا و مچ شکل گرفته‌اند و  سر به‌طور غیر متعارفی بزرگ است. سایر اندام‌ها نیز در حال تکاملند.

مادر در هفته‌ی 13 بارداری:

رحم بزرگ شده است و کل فضای لگن را در بر گرفته است و رحم به سوی معده در حال پیشروی است.

رحم شبیه یک توپ نرم شده است. اگر تاکنون به‌دلیل تهوع‌های صبحگاهی دچار افزایش وزن نشده‌اید، از این هفته با مرتفع شدن مشکل تهوع، مادر شروع به افزایش وزن می‌کند.


بارداری در هفته‌ی 13 دوران بارداری

برچسب ها : هفته سیزدهم بارداری جنین 13 هفته علایم بارداری اندام بدن بندناف دندان زایمان جنین سلامت دندان هورمون بارداری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران