چگونه از اسپری تنفسی استفاده کنید؟

دراین مطلب به شما خواهیم گفت که چگونه از دیسکوز برای درمان بیماری تنفسی استفاده کنید.


دیسکوز یک اسپری پودر خشک است که دارای یک شمارنده است،بنابراین شما همیشه می دانید که چه میزان دوزی را از آن را استفاده کرده اید.

دستورالعمل برای استفاده از دیسکوز:

1- دیسکوز تان را باز کنید: آن را در کف دستتان نگه دارید، انگشت شصت دست دیگرتان را برروی قسمت گیره انگشت شصت بگذارید و تا زمان شنیدن صدای کلیک، آن را فشار دهید.

2- اهرم مخصوص را به منظور آماده ساختن دارو، تا حد ممکن بکشید.

3- با فاصله از دیسکوز نفس بکشید.

5- دهانه آن را به آرامی داخل دهانتان قرار دهید و لب هایتان را برروی آن ببندید.

5- به صورت عمیق تا زمانی که یک تنفس عمیق داشتید، نفس بکشید.

6- دیسکوز را خارج کنید.

7- نفستان را برای 10 ثانیه حبس، سپس هوا را خارج نمایید.

8- همیشه عدد شمارنده دوز را برای بررسی میزان دوز مصرفی، چک کنید.

اگر بعد از پر شدن دیسکوز آن را به حال خود رها یا در آن نفس بکشید، می توانید منجر به منحرف شدن میزان دوز شوید. در هر صورت اگر این اتفاق رخ داد، قبل از استفاده، وسیله را دوباره پر نمایید.


چگونه از اسپری تنفسی استفاده کنید؟

برچسب ها : دیسکوز بیماری تنفسی اسپری تنفس آسم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران