آلزایمر متوسط

آلزایمر متوسط هنگامی است که فقدان حافظه بدتر می شود و منجر به ایجاد مشکلاتی در چرخه زندگی می گردد.

 این مرحله می تواند بین 2 تا 10 سال به طول انجامد.

 ممکن است در افراد دارای آلزایمر متوسط، جزییات مربوط به زندگی شان فراموش شود، مانند به کدام دبیرستان می رفته یا چه زمانی ازدواج کرده است. او ممکن است افراد خانواده و دوستانش را نشناسد یا به خاطر نیاورد. همچنین شاید فراموش کند که اشیا را کجا قرار داده و نتواند قدمهایش را برای پیدا کردن آنها دنبال کند.

 علائم آلزایمر متوسط  عبارتند از:

صحبت کردن درهم و برهم

گذراندن زمانی سخت برای برنامه ریزی یا حل مشکلات

سردرگمی درمورد زمان و مکان. ممکن است فرد در مکانی که قبلاً بوده گم شود. هنگامی که او در آنجاست، ممکن است نداند که چگونه و چرا به آنجا رفته.

نپوشیدن لباس متناسب با آب و هوا

به راحتی عصبانی یا ناراحت شدن، برخی اوقات بر سر فامیل یا مراقبنشان فریاد می زنند

مشکل در خوابیدن

نگران بودن

هذیان، مانند اینکه فکر می کنند مراقبانشان قصد صدمه زدن به آنها را دارند.

برخی افراد دارای آلزایمر متوسط همچنین نسبت به اینکه کنترل زندگیشان را از دست داده اند، آگاه تر می شوند، که این می تواند منجر به ناامیدتر و افسرده تر شدن آنها گردد.


آلزایمر متوسط

برچسب ها : متوسط آزمایش استرس پارکینسون آلزایمر خوابیدن علایم سالمندی دخانیات فراموشی فعالیت اجتماعی سردرگمی هذیان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران