آلرژی غذایی در کودکان

درک تاریخچه‌ی آلرژی کودکان در کمک به بیماران در جهت رفع این اختلال ضروریست.


اکتساب آلرژی و دوره‌ی بروز آلرژی و اطلاعاتی از این دست را می‌توان از تاریخچه‌ی بیماری بدست آورد.

آلرژی غذایی اغلب در دوسال اول زندگی کودک رخ می‌دهد.

آلرژی به غذاهای خاص مثل آلرژی به شیر گاو و تخم مرغ اغلب در سنین بالاتر و نوجوانی از بین می‌رود. اما آلرژی به مواد غذایی همچون بادام اغلب تا بزرگسالی باقی می‌ماند. در این‌جا به بررسی و بروز تاریخچه‌ی آلرژی غذایی کودکان خواهیم پرداخت.

تعریف آلرژی غذایی

اصطلاحاتی همچون آلرژی و حساسیت به یک عکس‌العمل ایمونولوژیک غیرعادی بدن در برابر غذاها گفته می‌شود. طی آلرژی، آنتی‌ژن‌های E به سمت پروتئین‌های ماده‌ی غذایی خاص نشانه‌گیری می‌شوند و باعث فعال‌سازی ماستاسل‌ها و بازوفیل‌ها می‌شود و این‌گونه واکنش آلرژیک نسبت به یک ماده‌ی غذایی رخ می‌دهد . البته ممکن است این مسئله از طریق فرایند دیگر سلولی شامل انوزینوفیل و یا تی سل‌ها اتفاق ‌افتد.

شیوع آلرژی کودکان: آلرژی غذایی اغلب در اولین یا دومین سال تولد کودکان رخ می‌دهد. بیش‌ترین شیوع آلرژی حدود 6 تا 8 درصد در اولین سال تولد کودکان است و با افزایش سن در کودکی کاهش می‌یابد و در سنین بالاتر در آمریکا حدود 3 تا 4 درصد است.

در آمریکا شیوع آلرژی در بین کودکان 5 تا 17 ساله در حال افزایش است. این میزان از 4/3 بین سال‌های 1997 تا 1999 به 1/5 درصد از سال 2009 تا 2011 افزایش داشته است.


آلرژی غذایی در کودکان

برچسب ها : آلرژِی غذا کودک تغذیه حساسیت بادلم شیر گاو تخم مرغ بیماران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران