غذاهايي كه باعث ناراحتي شيرخوار مي شود

فرهنگ هاي مختلف مي تواند تفاوتي فاحش در نوع مصرف غذاها داشته باشند .

 روزانه ممکن است به کرات مادران شیرده  توصيه هایی را در مورد غذاهاي مختلف و ممنوعيت آن در زمان بارداري بشنوند .مانند اینکه از مصرف شلغم ،كرفس ، شاهي ، تره فرنگي وگل كلم كه باعث ايجاد نفخ و تغيير مزه شير در شيرخوار مي شود می باید اجتناب کرد يا بعنوان مثال بعضي از مردم اعتقاد دارند كه سير باعث نفخ مي شود . اما به طور كلي قانون فراگيري در مورد نوع غذاها نداريم .

يك فرهنگ خاص غذايي خاص را نادرست مي دانند ولي فرهنگي ديگر آن را براي شيرخوار پسنديده مي دانند . هر كودكي واكنشي متفاوت به مصرف غذاهاي مادران نشان مي دهند . اگر مشاهده نموديد كه كودكتان در يك روز ناراحت و آشفته است سعي به خاطر آوردن مصرف غذاهاي روز گذشته داشته باشيد و اگر غذايي را عامل آن مي دا نيد براي مدتي آن را از رژيم غذايي حذف نماييد . 

 مواردي كه باعث افزايش شيردهي مي شوند .

 مكمل هاي غذايي زيادي وجود دارند كه توليد كنندگان آن مدعي اند كه باعث افزايش شير مادر مي شوند . اما در واقع تاثير هيچكدام از آن ها به اثبات نرسيده است و بيشتر اثر رواني دارد تا حقيقي

دقت نماييد بعضي از اين مكمل ها مقادير زيادي مواد قندي دارند و مصرف بیش از حد مجاز می تواند عوارضی را به همراه داشته باشد.

بعضي از افراد توصيه مي نمايند كه رازيانه و آبجو باعث افزايش شير وجعفري باعث كاهش آن مي شود كه هنوز از نظر علمي به ثبات نرسيده است .


برچسب ها : شیردهی تغذیه نوزاد مادر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران