دندانهای ما از کودکی تا بزرگسالی

تعداد دندانهای کودکی از دندانهای بزرگسالی متفاوت است.

دهان کودک: از 20دندان شیری تشکیل شده است.

شامل: 4دندان آسیاب اولیه؛ 4دندان آسیاب ثانویه؛ 4دندان نیش؛ 4دندان پیشین کناری؛ 4دندان پیشین مرکزی

از هر 4دندان؛ 2دندان متعلق به فک بالا و2دندان متعلق به فک پایین است.

 دهان بزرگسالان: شامل32 دندان دایمی است

شامل: 4دندان آسیاب(عقل)4دندان آسیاب ثانویه؛ 4دندان آسیاب اولی؛ 4دندان پیش آسیاب ؛ 4دندان نیش؛ 4دندان پیشین کناری و4پیشین مرکزی

عملکرد دندان ها:

گاز گرفتن وبریدن دندانهای پیشین کناره و مرکزی در ابتدا جهت گاز گرفتن و بریدن استفاده شده و4دندان نیش جهت پاره کردن غذا استفاده می شوند.

چرخ کردن و له کردن دندانهای عقل و پری مولار جهت جویدن وچرخ کردن غذا استفاده می شود.

هر دندان از سه بخش اصلی تشکیل می شود: تاج، ریشه و گردن

 تاج بخش ظاهری دندان است که توسط مینا پوشش داده می شود.

گردن دندان فاصله بین ریشه و تاج است.

ریشه دندان بخشی از دندان است که از ریشه تا استخوان فک ادامه دارد.


  • نویسنده : دکتر محمدرضا بادلی
  • تاریخ درج : ۲ آبان ۱۳۹۴
  • تعداد بازدید: 985
  • نسخه چاپی

برچسب ها : دندان ریشه تاج استخوان مینا دهان فک دندان آسیاب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران