روش درمانی برای فحاشی کودکان

فحاشی کودکان می باید توسط والدین تحت کنترل قرار گرفته و درمان شود. 
والدين بايد به طور کلي ناسزاگويي را ترک کنند

 والدین باید به کودک توضيح دهند که رفتار قبلي آن ها صحيح نبوده است .
کنترل محيط و تعاملات کودک بسيار حائز اهميت است

 بايد با دور کردن کودک از محيط هاي ناسالم، دوستان و رفت و آمدهاي مناسبي را نيز جايگزين کرد. مناسب تر است که والدين به طور ويژه از دو سالگي يعني زماني که کودک تقليد کلامي رو به پيشرفتي را نشان مي دهد به اين نکته توجه داشته باشند .
 
والدين با دقت بيشتري کارتون ها، فيلم ها و بازي هاي رايانه اي را براي کودکانشان انتخاب کنند .

روش هاي سختگيرانه والدين، رفتارهاي پرخاشگرانه به خصوص ناسزاگويي کودک را افزايش مي دهد

 تغيير شيوه هاي تعامل با کودک از تثبيت اين رفتار جلوگيري مي کند .
 
در مقابل فحاشي کودک هيچ گونه واکنشي نشان ندهيد

 کاملا حرکات او را ناديده بگيريد تا حس کنترل کردن ديگران در او تقويت نشود .
با شنيدن حرف هاي زشت کودک نخنديد

 با او صحبت کنيد و برايش توضيح دهيد هر روزي که حرف هاي ناپسند نزند يا درمهماني ها اين رفتار را نداشته باشد پاداش خواهد گرفت .
بايد در پي ايجاد کردن موقعيت هايي باشيد که کودک احساس نشاط و دوست داشتني بودن را تجربه کند.

در چنين مواردي بايد به درمان حالات افسرده وار او نيز بپردازيم. اين حس را بايد در تمامي تعاملات بگنجانيد تا از افسردگي و اضطراب او بکاهيد

روش درمانی برای فحاشی کودکان

برچسب ها : فحش فحاشی کودک والدین افسردگی اضطراب پرخاش خشم عصبانیت ناسزاگویی بی ادبی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

مهسان

بسیار عالی