پنومونی یا ذات الریه

پنومونی یا ذات الریه به التهاب ریه گفته می شود .


در طی این بیماری بعضی از آلوئول های  ریه مملو از سلولهای خونی می گردند.

 در بیماری پنومونی یا ذات الریه، عملکرد ریه ها تحت تاثیر بیماری قرار می گیرد و ممکن است در طی مراحل ابتدائی فقط یک ریه ی فرد بیمار را درگیر می نماید.

در ریه ها اختلالاتی ایجاد می گردند که شامل کم شدن سطح غشای تنفسی و کم شدن میزان تهویه به جریان خون می شود و در نتیجه ی این اختلالات کاهش اکسیژن خون و افزایش دی اکسید کربن خون رخ می دهد.

در پنومونی باکتریایی، آلوئول ها عفونی می شوند و باعث التهاب غشای ریوی و نفوذپذیری غشای ریوی می شود.

پنومونی باکتریایی در اثر پنوموکوک ایجاد می شود. و باعث می شود که گلبول های سفید و قرمز خون وارد آلوئول ها می شوند و اشباع خون آئورت بسیار کمتر از مقدار طبیعی می شود ..


پنومونی یا ذات الریه

برچسب ها : پنومونی التهاب ریه اکسیژن خون آلوئول ریه دی اکسید کربن عفونت تنفس ریه گلبول سفید گلبول قرمز ذات الریه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران