بیماریهای قلبی عروقی

بیماریهای قلبی عروقی در بیشتر مواقع منشاء ژنتیکی دارند.


علل بروز بیماریهای قلبی عروقی

  شیوه های زندگی افراد مانند رژیم غذائی پر چربی، سیگار کشیدن و عدم تحرک کافی در طول روز از جمله ی عواملی هستند که باعث بروز بیماریهای قلبی و عروقی می شوند.

بیش از نیمی از مرگها در دنیا بدلیل بیماریهای قلبی عروقی و عارضه های قلبی اتفاق می افتد.

تصلب شرائین:

تصلب شرائین، باعث تنگ شدن سرخ رگها شده و باعث حمله ی قلبی و یا سکته می شود.

علایم تصلب شرائین:

  گاهی این عارضه های قلبی همراه با هشداردهنده هایی است.

احساس درد ناگهانی در ناحیه ی سینه می تواند ناشی از مسدود شدن جزئی عروق کرونر باشد. در اغلب موارد افراد از تصلب شرائین خود آگاهی ندارند.

حمله ی قلبی:

 مرگ عضله ی قلبی که در اثر انسداد عروق کرونر پدید می آید را حمله ی قلبی گویند. معمولاً سرخرگی که توسط یک لخته خونی مسدود شود باعث بروز حمله هی قلبی و سکته می شود.

سکته قلبی:

مرگ بافت عصبی مغز  و قلب که در اثر انسداد و یا پارگی سرخرگها پدید می آید را سکته گویند.

آمبولی:

لخته ی خون ممکن است در سرخرگ قلبی و یا سرخرگ مغزی ایجاد شود، لخته ی خون همچنین ممکن است در هر قسمتی از سیستم جریان خون ایجاد گردد و در این صورت سیستم جریان خون می تواند لخته را به قلب و یا به مغز برساند.  به لخته ی در حال حرکت آمبولی گویند. لخته تا جائی حرکت می کند که به یک سرخرگی که تنگ است می رسد و در آنجا گیر می کند.

در نتیجه جریان خون آن ناحیه را مسدود کرده و اینگونه بافت زیر آن ممکن است بر اثر نرسیدن اکسیژن بمیرد. میزان اثرات این نرسیدن اکسیژن و اتفاق افتادن سکته بستگی به میزان و مکان آسیب بافت مغزی دارد.

بیماریهای قلبی عروقی

برچسب ها : بیماری قلبی عروقی آمبولی سکته قلبی لخته خون تصلب شرائین عروق قلبی سیگار عارضه قلبی تحرک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران