درمان شب ادراری با زنگ ادراری

روش های مختلفی برای درمان شب ادراری کودکان ونوجوانان وجودداردکه زنگ یا آلارم ادراری یکی از روش های رایج آن است


زنگ ادراری چیست ؟  

یکی از روش های رایج ومفید دردرمان شب ادراری است.این دستگاه از دوقسمت حساسه(سنسور)که به شورت یا ملحفه زیر کودک وصل می شود وقسمت دیگرکه به کودک وصل میشودتشکیل می شود. با مرطوب شدن سنسورباادرار،صدای زنگ وبعضی موارد ویبراتورآن فعال میشودکه باعث بیدارشدن کودک ویا والدین میگردد.دراین روش بتدریج کودک ازخالی شدن ادرارخودازمثانه آگاه میگرددازخواب بیدارشده،برای دفع ادراربه دستشویی خواهد رفت.این وسیله هیچ ضرری برای بیمارنداردومیزان درمان موفق دربیماران بسیارزیاداست( البته همه بیماران بااین روش درمان نمی شوند  

زنگ ادراری مناسب چه بیمارانی است؟  

کودکان بزرگتر 5 ت 6 سالی است که اغلب شب ها بسترخودراخیس مینمایند وتمایل بسیارزیاددارند تا این مشکل رابرطرف نمایند  

 

زنگ ادرارچگونه استفاده می شود؟  

بااین روش درمانی،خانواده کودکی که شب ادراری دارد، باید درزمان درمان بااوهمراهی لازم راانجام دهند.همه باید بدانندکه زنگ ادراری،وسیله ای برای تنبیه کودک نیست،بلکه وسیله ای برای کمک اوبرای رسیدن به صبح هایی خشک می باشد

درروزهای اولیه والدین باشنیدن صدای زنگ، باید اورراازخواب بیدارکنند.بسیاری ازکودکانی که شب ادراری دارند بدلیل خواب سنگینی که دارنددرهفته های اول درمان با زنگ ازخواب بیدار نمی شوند..شاید لازم باشد یکی از والدین دردوهفته اول درکنار تخت خواب او بخوابند .

درزمانی که زنگ به صدا در می آید باید کودک رابیدار،به دستشویی برده تا باقیمانده ادراررادردستشویی خالی کند.درمان باید پیوسته انجام گیرد ودآخرهفته ها قطع نشود

کودکتان راموردتشویق وتحسین قراردهیدنه بخاطر صبح خشک، بلکه بعنوان یک قهرمان، که توانسته وظیفه بسیاردشواری راانجام دهد درمان بازنگ ادراری چقدرطول میکشد؟  

حداقل برای 6 هفته درمان راادامه دهید. اگر اثرات مفید ازآن دیدید(کودک براحتی باصدای زنگ ادراربیدارشدیاشب های خشک او بیشترشدویا میزان واندازه خیسی روی لباس کوچکترشد)پس ازآن تازمانی که 14 روز کاملا خشک داشت ادامه دهند

امااگر اثرات مفید بالاراندید،شایسته است درمان قطع ومجددا به پزشکتان مراجعه نمایید

 

برچسب ها : شب ادراری کودکان نوجوانان درمان زنگ ادراری آلارم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

کمالی

سلام چه مطلب جالبیه، ممکنه بفرمایید آیا این وسیله دریازار موجوده؟

دکتر همه

بله شما میتوانید با پزشک تان درموردخرید نمونه ای خوب مشورت نمایید

  • ۱۳۹۴/۸/۱۵