پایان شیردهی در شیرخواری که شیر خشک مصرف می نماید.

مناسب است که در کودکان که شیرخشک استفاده می کنند خوردن شیر خشک با شیشه در یک سالگی و یا حداکثر 18 ماهگی متوقف شود.


شیرخوارانی که با شیشه شیر، آب میوه و مایعات شیرین دیگر به خواب می روند مبتلا به پوسیدگی دندان خواهند شد. مناسب است که در این کودکان شیردهی در یک سالگی و یا حداکثر 18 ماهگی متوقف شود. اگر شیرخوار به خوردن با فنجان عادت نمود نیاز او به شیشه شیر کمتر می شود. اگر می خواهید به او با شیشه بدهید فقط با آن به او آب دهید.

همیشه قطع کردن شیر بیسار آسان نیست اما اگر می خواهید اینکار را انجام دهید اول وعده وسط روز بعد عصر، بعد صبح و در نهایت با جایگزینی شیر شب با آب، وعده شب ، شیر را قطع کنید. اگر شیرخوار آب را قبول نکرد ابتدا شیر را با آب بتدریج رقیق کنید و سپس بعد از یک هفته آن را تبدیل به آب نمایید.

کار بسیار ساده ای است که شیرخوار را با شیشه به خواب ببرید اما از لحاظ علمی او نیازی به شیر در این سنین ندارد. و این عمل مانع از بخواب رفتن وی به تنهایی می گردد.

یک راه جایگزین، دادن یک نوشیدنی یا وعده غذایی قبل از خواب است که به خوابیدن او کمک خواهد نمود.

اگر وعده آخری هم شیر با شیشه بود، آن را با استفاده از فنجان جایگزین نمایید.

بعد از خوردن این وعده که می تواند شیر گاو و یا آب میوه باشد دندان های او را با تکه ای پارچه تمیز، گاز پانسمان و یا مسواک نرم تمیز نمایید. با این کار مانع از پوسیدگی دندان او می شوید.

برای جایگزین کردن شیشه شیر در هنگام خواب از یک عروسک نرم و یا پتوی وی استفاده نمایید.
 

شیرخوارانی که با شیشه شیر، آب میوه و مایعات شیرین دیگر به خواب می روند مبتلا به پوسیدگی دندان خواهند شد. مناسب است که در این کودکان شیردهی در یک سالگی و یا حداکثر 18 ماهگی متوقف شود. اگر شیرخوار به خوردن با فنجان عادت نمود نیاز او به شیشه شیر کمتر می شود. اگر می خواهید به او با شیشه بدهید فقط با آن به او آب دهید.

همیشه قطع کردن شیر بیسار آسان نیست اما اگر می خواهید اینکار را انجام دهید اول وعده وسط روز بعد عصر، بعد صبح و در نهایت با جایگزینی شیر شب با آب، وعده شب ، شیر را قطع کنید. اگر شیرخوار آب را قبول نکرد ابتدا شیر را با آب بتدریج رقیق کنید و سپس بعد از یک هفته آن را تبدیل به آب نمایید.

کار بسیار ساده ای است که شیرخوار را با شیشه به خواب ببرید اما از لحاظ علمی او نیازی به شیر در این سنین ندارد. و این عمل مانع از بخواب رفتن وی به تنهایی می گردد.

یک راه جایگزین، دادن یک نوشیدنی یا وعده غذایی قبل از خواب است که به خوابیدن او کمک خواهد نمود.

اگر وعده آخری هم شیر با شیشه بود، آن را با استفاده از فنجان جایگزین نمایید.

بعد از خوردن این وعده که می تواند شیر گاو و یا آب میوه باشد دندان های او را با تکه ای پارچه تمیز، گاز پانسمان و یا مسواک نرم تمیز نمایید. با این کار مانع از پوسیدگی دندان او می شوید.

برای جایگزین کردن شیشه شیر در هنگام خواب از یک عروسک نرم و یا پتوی وی استفاده نمایید.

 

پایان شیردهی در شیرخواری که شیر خشک مصرف می نماید.

  • تاریخ درج : ۸اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۲۱ PM
  • تعداد بازدید: 803
  • نسخه چاپی

برچسب ها : شیرخشک شیرخواران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران