دکتر حمیدرضا بادلی

تعداد مطالب : 186

تعداد مشاهدات :338056

دکتر حمیدرضا بادلی

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و برد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز

آدرس مطب : چهارراه گلسار ساختمان سهیل طبقه سوم
تلفن مطب : 01333110940
بیمارستان محل خدمت : 17 شهریور ،آریا و قائم
تلفن : 01333369044

بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان