دکتر مرجان مهدوی روشن

تعداد مطالب : 6

تعداد مشاهدات :5412

دکتر مرجان مهدوی روشن

دکترا تغذيه

استادیار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بیمارستان محل خدمت : کلینیک فوق تخصصی بعثت / واقع در رشت
تلفن : 09354808999 / 33261446

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی