دکتر مرجان مهدوی روشن

تعداد مطالب : 7

تعداد مشاهدات :10652

دکتر مرجان مهدوی روشن

دکترا تغذيه

استادیار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بیمارستان محل خدمت : کلینیک فوق تخصصی بعثت / خیابان حاجی اباد
تلفن : 09354808999 / 33261446

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی