دکتر آزیتا تنگستانی نژاد

تعداد مطالب : 6

تعداد مشاهدات :9794

دکتر آزیتا تنگستانی نژاد

فوق تخصص ریه

استادیار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

آدرس مطب : رشت حاجی آباد:کلینیک بعثت 01333261446-01333261447-01333261448 بیمارستان رازی-کلینیک فوق تخصصی رازی
بیمارستان محل خدمت : بیمارستان رازی
تلفن : 3354002

بیماری های ریه، آسم ومراقبت های ویژه