الترتامین -Altretamine

توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.
گروه دارویی
ضد سرطان ها
موارد مصرف
این دارو در درمان کارسینوم تخمدان به کار می رود
هشدارها
1- دارو باعث مهار فعالیت مغز استخوان و سمیت عصبی خفیف تا ملایم می شود.
2- در صورت بروز خونریزی غیر عادی، مدفوع قیری و سیاه، خون در ادرار یا مدفوع و لکه های قرمز روی پوست باید به پزشک مراجعه شود.
عوارض جانبی
کم خونی، لکوپنی، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی، کاهش پلاکت های خون، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.
توصیه ها
1- در صورت ادامه سمیت عصبی حتی بعد از کاهش مقدار مصرف، باید مصرف دارو قطع شود.
2- میزان سمیت عصبی متناسب با مقدار مصرف است. سمیت عصبی با قطع مصرف دارو برگشت پذیر است. لازم است در فواصل درمان آزمایشات نورولوژیک انجام شود.
3- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو بعد از غذا میل شود.
مقدار مصرف
در درمان کارسینوم تخمدان mg/m²/day 260 در چهار نوبت منقسم بعد از هر نوبت غذا و موقع خواب به مدت 21-14 روز متوالی از یک دوره 28 روزه مصرف شود.
اشکال دارویی
کپسول : 100 میلی گرم